دورخیز

گاهی مجبوری برای رسیدن به آنچه میخواهی از جایی که ایستاده ای عقب تر بروی و دورخیز کنی.

دورخیز

گاهی مجبوری برای رسیدن به آنچه میخواهی از جایی که ایستاده ای عقب تر بروی و دورخیز کنی.

دانشجوی روانشناسی و علاقمند به نوشتن از آنچه بلده ، میبینه و حس میکنه.

اینجا دوست دارم از چیزایى که میبینم و برام مهمه ، از اعتقاداتم ، از روانشناسى ، از دل نوشته هاى قابل انتشارم بگم.همین :)
اسم دورخیز رو هم از یکى از کلاسایى که رفتم و خیییلى ازش تاثیر گرفتم انتخاب کردم که شاید روزى در موردش نوشتم.